haccp regels bakkerij

De HACCP regels voor de bakkerij

In de bakkerij is hygiëne heel belangrijk. Veel wordt nog met de hand gedaan en juist dan zijn er risico’s voor het overbrengen van bacteriën. Ook heb je in een bakkerij soms te maken met ongedierte zoals muizen en vliegen.

Ook andere insecten kunnen een bedreiging voor de voedselveiligheid veroorzaken in een bakkerij. Daarom wordt ook in bakkerijen de HACCP toegepast. Dit protocol bevat richtlijnen aan de hand waarvan de regels voor de hygiëne en schoonmaak kunnen worden opgesteld.

De HACCP bevat zelf geen regelgeving, het is slechts een handvat wat hiervoor kan worden gebruikt.

Neem nu contact met ons op voor een advies op maat. Daarnaast kan HACCP City Project u van producten voorzien waarbij u de HACCP regelgeving perfect invulling kunt geven.

haccp regelgeving bakkerij

HACCP, waar staat dat precies voor?

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Deze Engelse tekst komt neer op het -analyseren van mogelijke gevaren en kritische punten en hier adequaat op kunnen reageren.

Om dit effectief aan te pakken hanteert de HACCP een 7 punten stappenplan.

Deze 7 punten in het kort:

  1. Breng de hazards, oftewel de gevaren in kaart
  2. Definieer de Critical Control Points – wat kan er misgaan in de bakkerij?
  3. Wat is de kritieke grens per CCP?
  4. Hoe worden de CCP’s gecheckt?
  5. Wat zijn de te nemen acties als er iets misgaat?
  6. Het HACCP plan moet regelmatig worden gecheckt op actualiteit
  7. Alle regels worden vastgelegd en indien nodig aangevuld of gewijzigd

Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor HACCP in de bakkerij?

Als je een bakkerij hebt dan heb je te maken met officiële richtlijnen. Deze worden in Nederland opgesteld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA.

Het gaat om regels voor medewerkers en voor grondstoffen. Als de NVWA ernstige tekortkomingen heeft constateert dan kan dit tot gevolg hebben dat je een boete krijgt opgelegd of dat je zelfs je bakkerij moet sluiten.

Met deze tips kun je alvast op hoofdlijnen voldoen aan de hygiëneregels.

De hygiëne van medewerkers

In een bakkerij is het noodzakelijk dat iedereen die er werkt hoofdbedekking draagt. Zo wordt voorkomen dat haren in het deeg of eindproducten belanden.

De traditionele bakkersmuts voldoet hier prima voor, maar als je die liever niet draagt dan kun je ook kiezen voor een andere hoofdbedekking, zoals een operatiemutsje.

Het dragen van handschoenen wordt daarnaast ook aanbevolen.

De temperatuur in de bakkerij

In een bakkerij is het altijd warm. Er staan ovens aan, en andere machines, bijvoorbeeld voor het rijzen van deeg.

Daarom is het extra belangrijk om producten die koel bewaard moeten worden op een juiste manier op te bergen. Hier moeten richtlijnen voor worden opgenomen in de HACCP.

Schoonmaken van de bakkerij

De bakkerij moet zeer regelmatig worden schoongemaakt. Het gaat dan om de vloeren, werkbladen, spoelbakken en dergelijke.

Dit moet minimaal wekelijks grondig gebeuren, maar ook moeten er richtlijnen zijn voor dagelijkse schoonmaak.

Steeds als een nieuw product wordt bereid moeten bijvoorbeeld werkbladen worden schoongemaakt.

Het afvoeren van afval

Afvalbakken zijn een broeinest voor bacteriën. Daarom is het belangrijk om te werken met afsluitbare afvalbakken die regelmatig worden geleegd, het liefst in een container die zich buiten de bakkerij bevindt. Afvalscheiding is natuurlijk belangrijk vanwege het milieu, al zal het niet onder alle omstandigheden haalbaar zijn.

Zorg dat iedereen de HACCP regels in de bakkerij kent

Niet alleen de leidinggevende, maar alle medewerkers moeten de regels voor het schoonmaken en de hygiëne in de bakkerij kennen en als vanzelfsprekend toepassen.

Het is belangrijk om regelmatig te checken of alle regels uit het schoonmaakprotocol goed worden nageleefd. Je kunt immers altijd een onaangekondigd controlebezoek krijgen van de NVWA.

Als dan alles in orde is kun je de inspecteurs met een gerust hart rondleiden.

Let ook op de HACCP regels in de winkel als de bakkerij ook direct verkoop heeft in hetzelfde pand. Daar gelden immers dezelfde richtlijnen voor schoon en hygiënisch werken

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *